Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Mieszkanie w Bystrzycy Kłodzkiej - pierwsza licytacja

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-06-16 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Mieszkanie w Bystrzycy Kłodzkiej - pierwsza licytacja
Cena wywoławcza: 88 500,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00062764/4

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że
 w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę przy Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  

położonej: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Kościelna 19/3,
                          dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze
SW1K/00062764/4

Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny o pow. użytkowej 43,01 m2 (wg pomiaru), składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c.

Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne: strych o pow. 25,89 m2. Łączna pow. 68,90 m2.

Lokal usytuowany jest na III kondygnacji (drugie piętro) budynku mieszkalno-usługowego.

Budynek w zabudowie zwartej, położony jest na działce nr 748 AM-6 obręb Centrum o pow. 130 m2.

Do lokalu przynależy udział 2629/10000 we wspólnych częściach budynku oraz gruncie. 

 

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  88 500,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  11 800,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancelarii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.


OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE
dnia  6 czerwca 2023 r. w godz. od 11:00 do 11:30
Okazanie nieruchomości tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
w kancelarii lub telefonicznie - nr tel. 74 6400882

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                          Komornik Sądowy

                                                                                                                              Marcin Bąk