Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Udział 1/8 w lokalu mieszkalnym w Kłodzku - druga licytacja

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-06-21 godz. 11:40
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/8 w lokalu mieszkalnym w Kłodzku - druga licytacja
Cena wywoławcza: 26 833,33
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI
UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00071707/3

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że
 w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 11:40
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 318,
odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości

położonej: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 15/4,
                         dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze
SW1K/00071707/3

Przedmiotem licytacji jest  niewydzielony udział 1/8 w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny
o łącznej powierzchni użytkowej 84,60 m2, składający się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni,
 łazienki z w.c. i spiżarki, usytuowany na II kondygnacji (I piętro) budynku wielorodzinnego, położonego na działce nr 76/1 AM-2. Do lokalu przypisany jest udział 12/100  w części wspólnej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 40 250,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 
26 833,33 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  4 025,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancelarii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE
dnia  6 czerwca 2023 r. w godz. od 12:00 do 12:30
Okazanie nieruchomości tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
w kancelarii lub telefonicznie - nr tel. 74 6400882

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.


                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                             Marcin Bąk