Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-10-22 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
Cena wywoławcza: 248 460,75
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
SW2K/00024355/3

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk, Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 22.10.2021 r. o godz.10:00 w sali nr 128 w budynku Sądu Rejonowego
w Kłodzku mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15,
  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
  położonej: 57-441 Gorzuchów, Gorzuchów,
              dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: SW2K/00024355/3

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, składająca się z działki ewidencyjnej nr 57/2 o powierzchni 0,7311 ha, obręb Gorzuchów, gmina Kłodzko, województwo dolnośląskie.
Na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze - stodoła i budynek garażu (są ujawnione w ewidencji gruntów i księdze wieczystej) i budynek mieszkalny (nie jest ujawniony na mapie zasadniczej ani ewidencyjnej). Budynek mieszkalny realizowany był zgodnie z decyzją Starosty Kłodzkiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem szamba. Brak informacji na temat formalnego zgłoszenia zakończenia budowy - informacje na temat aktualnego stanu faktycznego należy powziąć w Powiatowym Ispektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.
Budynek mieszkalny: dwukondygnacyjny o konstrukcji drewnianej, o powierzchni użytkowej 49,9 m2 i zabudowy 45,5 m2, składa się z salonu, aneksu kuchennego, łazienki i przedsionka na parterze oraz dwóch sypialni i komunikacji na poddaszu. Budynek stodoły: murowany, o powierzchni zabudowy 152 m2. Budynek garażu: murowany, o powierzchni zabudowy 65 m2.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Grunt wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej (szambo). Przez środek działki przebiega skarpa, która dzieli działkę na dwie powierzchnie o różnicy wysokości ok. 3 m.
W rejestrze gruntów opis działki: Br-PsIII - grunty rolne zabudowane 0,1477 ha, RIIIa - grunty orne 0,5834 ha.

Suma oszacowania wynosi 331 281,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    248 460,75 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  33 128,10 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku  w godz. od 07:00 do 15:00  odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE DNIA  12.10.2021 r. o godz. 11:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Poucza się o konieczności zasłaniania ust i nosa maseczką, o pomiarze temperatury, o konieczności dezynfekowania rąk na terenie sądu, stawiennictwa najwcześniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną (pracownicy ochrony będą weryfikowali godziny przybycia do budynku sądu), zakazie używania telefonów komórkowych w ciągach komunikacyjnych, a nadto o okazaniu przy wejściu do budynku pracownikom ochrony sądowej otrzymanego wezwania (zawiadomienia).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Marcin Bąk