Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Wzory dokumnetów do pobrania.

Oświadczenie o stanie majątkowym
Wniosek - eksmisja
Wniosek egzekucyjny KM
Wniosek egzekucyjny o alimenty KMP