Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Wzory dokumnetów do pobrania.

Oświadczenie o stanie majątkowym
Wniosek egzekucyjny KM
Wniosek egzekucyjny o alimenty KMP
Formularz skargi na czynności komornika
Wniosek o dokonanie doręczenia